ClimbTech

ClimbTech คือ ผู้สร้างนวัตกรรมการสร้างอุปกรณ์ยึดพื้นผิวเพื่อป้องกันการตกกระแทก การเข้าถึงพื้นที่โดยใช้เชือก การทำงานในพื้นที่จำกัด การทำงานบนที่สูง การทำงานในเหมือง การกู้ภัย กีฬาปีนหน้าผา และอื่นๆอีกมากมาย

เป็นเวลากว่า 25 ปีที่แล้วที่ผู้ก่อตั้งบริษัท ซึ่งเป็นนักปีนหน้าผาสองคนที่มีความปรารถนาแรงกล้า และมีความชำนาญพิเศษในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาทางเทคโนโลยีของอุปกรณ์ปีนหน้าผา ทั้งสองคนจึงได้ร่วมกันคิดค้นและเริ่มนำสิ่งที่พวกเขาได้ออกแบบไว้มาผลิตจริง ในปีค.ศ. 1998 นักปีนเขาทั้งสองคนนี้ได้รับรู้และตะหนักว่า หมุดยึดที่รับน้ำหนักแบบยืดหยุ่นได้ของพวกเขาได้กลายเป็นที่ต้องการมากขึ้น ไม่เพียงสำหรับใช้ในการปีนหน้าผาในภูเขาเท่านั้น แต่ยังขยายกว้างขวางไปในอีกหลายวงการที่ให้ความสำคัญกับอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น โรงงานอุตสาหกรรม การก่อสร้าง กองทัพ หรือแม้แต่อุตสาหกรรมเหมืองแร่ ที่เคยต้องประสบปัญหากับเครื่องมือที่ล้าสมัย มีน้ำหนักมาก และเทอะทะไม่สะดวก จึงทำให้ ClimbTech ได้ถือกำเนิดมาจนถึงปัจจุบัน

ในทุกวันนี้ นวัตกรรมการสร้างหมุดยึดของ ClimbTech ประสบความสำเร็จและได้สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลก โดยเฉพาะในเรื่องของความสะดวกสบาย และเป็นที่น่าเชื่อถือ ล้วนมาจากการร่วมแบ่งปันเรื่องราวของกันและกันของนักปีนหน้าผาที่เป็นทั้งผู้รับเหมาทั้งสองคน ได้ร่วมสร้างความสำเร็จและทำให้หมุดยึดของ ClimbTech เกิดเป็นจริงขึ้นมาได้ ทำให้จนถึงทุกวันนี้ ClimbTech ยังคงเติบโตต่อไป

requestคำขอ

get the latest catalog from
ClimbTech

Thank you for your request. We will send a brochure to you as soon as possible.

ร้าน สาขา